EN / RU


6+
1 April 2023 Saturday 16.00 Chamber hall
16.00 Chamber hall

Rachmaninov marathon

Alexey Melnikov, Philip Rudenko,
Arseny Tarasevich-Nikolaev, Varvara Kutuzova
Anastasia Makhamendrikova