EN / RU


6+
1 April 2023 Saturday 13.00 Chamber hall
13.00 Chamber hall

Rachmaninov marathon

Alexey Melnikov, Philip Rudenko,
Arseny Tarasevich-Nikolaev, Varvara Kutuzova
Anastasia Makhamendrikova